Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

obsesiwn

obsesiwn

Yn wir, bu un chwarel yn obsesiwn gan Bert Isaac, sef chwarel Dorothea yn Nyffryn Nantlle.

Ffacsiwyd ein hymateb at y tri arweinydd Cyngor yn Neuadd y Sir heddiw, ac ynddo mynna Cyd-Gadeirydd y Gymdeithas, Aled Davies, fod adolygiad trylwyr o Bolisi Iaith y Cyngor yn digwydd a noda bod obsesiwn y cyngor gyda rheolwriaeth yn troi pobl ifanc, ynghyd â phobl proffesiynol, i ffwrdd o'r broses ddemocrataidd, gan eu bod yn teimlo na fydd neb yn sylwi ar eu barn.

meddwl rydw i am greulondeb rhai o'r pabau ac mae gen i ryw obsesiwn ynglŷn â'r chwilys, yna'r brwydro ofnadwy rhwng catholigion a phrotestaniaid, a'r creulondeb a'r poenydio a'r erledigaeth ar y ddwy ochr, a'r holl wrachod a gafodd eu llosgi, a ffanatigiaeth jonestown a arweiniodd naw cant o bobl i gyflawni hunanladdiad, heb sôn am y seiliau crefyddol y tu ôl i'r holocaust hynny yw fod yn cael ei hategu gan y celwydd taw'r iddewon groeshoeliodd crist, a'r defnydd o ddyfyniadau ysgrythurol i gyfiawnhau dienyddio gwrywgydwyr ).

Teimlai rhyw obsesiwn i ysgrifennu.

Gwnaeth yr obsesiwn gyda chreu cystadleuaeth ddinistrio llawer o'r adrannau o'r gwasanaeth addysg Gymraeg.

Arno ef hefyd y mae'r bai am hau hedyn fy obsesiwn gyda bylchau.

Troes ei obsesiwn yn amgueddfa gyhoeddus.