Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

odd

odd

A very odd noise, my dear,' ychwanegodd wedyn.

Medda fo: They are an odd couple.

'Roedd y glowyr yn ceisio atal 'cynffonwyr' rhag torri'r streic; ymoso~odd-yr heddlu yn wyllt ar y picedwyr, gan bwnio un ohonynt yn gelain.

Gweddi%odd San Ffraid ar i Dduw gefnogi'i phenderfyniad i aros yn ddibriod.

Cre%odd y plygiadau wendidau yn y creigia ac mae'r môr wedi manteisio ar mannau gwan yma i greu y baeau a'r cilfachau o gwmpas y Fro.

A deud y gwir Glyn fy mrawd canol, oedd y drwg, fo yn ddieithriad oedd cychwyn pob drygioni yn tŷ ni, wn i ddim am neb sy'n gallu tynnu coes ru'n fath â fo 'Odd Wili mrawd hyna', yn hogyn call distaw, ond efo cyhyrau mewn llefydd nad oedd gen i ddim llefydd.

Pan es i atyn nhw yn y bora, roedd un wedi rhewi'n gorn yn lle odd o'n sefyll.

Darlunia'r baneri y pethau mwya gwerthfawr i'r gwragedd a'u cre%odd.

Steddfod Yr Wyddgrug odd hi.

Goelia i y bydd un ddôs o'r Hen Fferam yn ddigon i'w chodi odd'acw.

Darfu hynny wella dim ar ei dempar o, a thra oedd o yn trio tawelu'r ddau yrrwr ac edrach faint o dolciau oedd yn eu cerbydau nhw, mi gefais gyfla i'w gwadnu hi odd'no.

'Mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth heno,' meddai wrth Huw, 'i drio dychryn y ddynas 'ma a'i chael hi odd' 'ma.

Adwaith pawb i ddechre odd gweud wrtho fe am gadw'i gerflun - hynny yw, pe bai hynny'n bosib.

Ni allai neb ddweud yr adeg honno ei bod yn wraig grefyddol ond wrth aros i'r siop agor cofiodd am gyngor ei mam a gweddi%odd am gymorth i'w dysgu sut i wneud y gwaith.

Er bod Llyfr yr Ancr yn dal cysylltiad agos â Llanddewi Brefi, nid oes gennym dystiolaeth i gysylltu'r gŵr a'i hysgrifennodd neu a'i copi%odd, nac yn wir gynnwys y llyfr â'r coleg yn Llanddewi.

Yna fe weddi%odd y brawd hwnnw, a'r llanw yn codi yn anesboniadwy i ni y rhai oedd yn bresennol.

Roedd e'n sefyll hytrach ar dro, fel pe bai e am neud yn siŵr nad odd neb yn cysgu yn ystod y bregeth.

Chwythodd a chwyrli%odd i bob cyfeiriad.

odd am hir.