Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

paris

paris

mae'r trydydd detholyn, Magnus Norman, drwodd i rownd derfynol Pencampwriaethau Tenis Agored Ffrainc yn Paris ar ôl curo Franco Squillari o dair set i ddim.

yn y cyntaf o'r rhain, rhwng paris a lyons, adroddir fod y peiriant wedi gweithio'n arbennig o dda ar y cychwyn, ond ei fod wedi peidio a gweithio yn ddisymwth, ac nid oedd dim a allai david hughes ei weld i esbonio'r diffyg, na fedrai ychwaith ail gychwyn yr arbrawf.

Rhoddodd yr argraff - yn annheg efallai - fod un o weinidogion tramor gwledydd Prydain mor anymwybodol o sefyllfa'r bobl hyn ag yr oedd Marie Antoinette pan awgrymodd y dylai trigolion di-fara Paris fwyta cacennau.

ddilynodd y nofelydd Rosie Thomas ar y rali geir 16,000 milltir o Peking i Paris, ar BBC Dau, a hefyd The Deadness of Dad, ffilm gan Philippa Cousins a enillodd wobr BAFTA UK.

Fe ddwlodd y gynulleidfa ar y gwaith pan berfformiwyd ef am y tro cyntaf yn Opera Paris gan Ida Rubenstein.

Y tro diwethaf y clywais yr opera, yr oeddwn yn grwt dwy ar bymtheg, a chefais y fraint o'i gweld yn cael ei pherfformio yn yr Opera yn Paris.

Stori arall oedd fod Mici Mows isel ei ben, yn cael colledion ofnadwy yn Disneyland Paris.

Wrth deithio i lawr yn y tren i Lundain gobeithiai Hector fod ei gyd- deithwyr yn canfod arno arwyddion teithiwr profiadol, ac yntau wedi gosod label 'PARIS' yn amlwg ar ei fag.

Paris yw Ffrainc Saunders Lewis.

Paris, drwy'r oesau, fu llwyfan eu brwydrau syniadaethol gwleidyddol a milwrol.

Ond os oedd Ibn i weld tyrrau eglwysi Paris bell doedd dim dewis ganddo o gwbwl ond gwrthod y plentyn a'i wthio o'r neilltu.

Llundain oedd cartref Lludd a Paris oedd cartref Llefelys.

A mynnodd gyfle i arddangos ei waith yn y Royal Academy a Salon Paris yn ogystal ag yn y Royal Cambrian Academy a'r Eisteddfod Genedlaethol.

Ehangwyd y cyfleusterau swyddfa trwy gymeryd les ar Ty Paris, Penygroes.

Mae'r alabaster (neu halen gypsum) a ddefnyddir i wneud 'plastar of Paris' i'w weld yn haenau tenau yn y clogwyn o farl coch Keuper.

Y penwythnos wedi Paris bydd y prif chwaraewyr yn dychwelyd at eu clybiau ar gyfer rownd wyth ola Cwpan y Principality.

Paris yw prifddinas y chwyldroadau hefyd.

Y Palas, Paris.