Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parsel

parsel

Weithiau daw'r newydd - trwy ddirgel ffyrdd fod yna fachiad da ar y torgochiaid yn Llyn Padarn - a dyna anrheg arall o'r parsel amrywiol wedi cael sylw!

Ie, pysgota penhwyaid a physgota'r lasgangen sydd yn y parsel yma, nid eu bachu'n ddamweiniol achlysurol ym misoedd yr haf pan ar ôl prae arall - ond yn fwriadol systematig pan y maent yn anterth eu nerth.

Parsel hyfryd a thaclus yw'r cyfnod prydferth o'r flwyddyn rhwng mawrth a Mehefin, pryd y byddaf yn datod y llinynnau ac yn cael pleser o bysgota brithyll mewn llyn, afon a chronfa...

Fe allwch chi eu gollwng nhw'n rhydd nawr.' Heb betruso am eiliad aeth y cwn yn syth at y parsel brown mawr.

`Mae'n rhaid fod rhywbeth ynddo.' Funudau'n ddiweddarach symudwyd y cwn oddi yno ac aeth yr arbenigwyr draw at y parsel.

Fe fyddan nhw'n gwybod ai ffrwydryn yw'r parsel.' Cyn bo hir roedd pobl yr ystad yn Longstanton yn cael eu symud o'u tai.

Yno, yn gorwedd ar silff uchaf yr hen wardrob yr oedd parsel wedi'i lapio mewn papur.

Parsel mwy, ac un anhylaw braidd yw'r cyfnod braf rhwng Mehefin a diwedd Awst.

onid oes parsel arall wedi ei adael wrth ddrws cefn y flwyddyn?

Agorodd Alun y parsel yn ofalus.

Rhaid cofio rhain i gyd; a chyn i rhywun droi mae'n lli Awst a'r eogiaid yn rhedeg yn gyson am y llednentydd - a dyma ni wedyn hyd ganol mis Hydref yn prysur edmygu a gwerthfawrogi cynnwys parsel arall.

Perl o anrheg sydd yn y parsel hwn.

Derbyn parsel pen-blwydd gan fy nghariad sy'n dysgu Saesneg yn Inner Mongolia.

Ond pam y buasai unrhyw un yn gadael parsel mewn lle mor rhyfedd.

Wyt ti am chwarae pasio'r parsel ar lan afon?' gofynnodd Bleddyn yn flin.

Gwagwyd pob cas, ac agorwyd pob parsel.

Roedd pob parsel yn uchafswm y pwysau y caniateid ei yrru drwy'r post.

yna'r foment honno pan fydd y pysgodyn yn ei holl ysblander arian-lilog-las symudliw, ar garped cefndirol o eira efallai, gwn fod yma gyfoeth yn y profiad a gwerth yn y parsel!

`Beth wyt ti'n feddwl yw e?' `Dydw i dim yn gwybod.' `Paul - edrych di.' Rhoes Paul ei law yn y wardrob a gafael yn y parsel.

Y parsel dan fraich Dad a dynnodd sylw Rhys, parsel ac ager yn codi ohono.