Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

peilot

peilot

"Y gamp fwyaf ydi hedfan yn isel, nid yn uchel," meddai peilot arall tra'n bwyta brecwast un diwrnod.

Gall peilot gadw'i lwc drwy wagio'i bocedi ar y ddaear ar ôl glanio fel pe bai'n ail-gyflwyno aberth o ddiolch am gael siwrnai ddiogel.

Gofynnodd i gyfaill iddo ei godi i sedd y peilot yn un o'r awyrennau bach araf.

Roedd traed Miss Aster yn camu'n drwm wrth fy ochr (roedd ei sgidiau bob amser yn pwyso braidd i'r ochr dde) a syllai yn ei blaen, mewn distawrwydd, fel peilot â'i holl feddwl ar lywio'i long.

Aeth popeth yn hwylus am flwyddyn, yna cafodd y peilot - a oedd yn ūr priod - lond bol ar y ferch a dywedodd wrthi am adael.

Jeans a'r hen gotia peilot yna, fel tasan nhw'n ysu am ryfel" "Fedrach chi ddim deud wrth y llais?" Roedd yn bwysig ei bod yn cael gwybod.

Dro arall, chwarddai peilot Messerschmitt wrth weld awyren o Brydain yn ffrwydro, a'r gweddillion yn plymio fel tân gwyllt i'r môr.

'Roedd yr arolwg peilot yn gyfle da i ragweld os oedd holiaduron yn fodd effeithiol o gasglu gwybodaeth am yr angen lleol am dai.

Disgynnodd y peilot gyda'i barasiwt.

Bai y peilot oedd pob damwain awyren.

Gwnâi'r peilot bob math of driciau wedyn gan droi a throi fel pry yn yr awyr.

Cysgodd y peilot yn dawel yno weddill y noson er na thynnodd ei ddillad iddi amdano.

Er hynny, gwrthododd y llu awyr ei gymryd yn ôl fel peilot.

"Brysiwch, mae milwyr yr Almaen yn chwilio amdanoch ym mhob tŷ yn yr ardal." Sleifiodd y peilot o Brydain allan trwy ddrws y cefn.

"Paid â gwrando ar y ffŵl yna!" gwaeddodd un peilot wrth redeg allan ar ei ôl.

Oherwydd llwyddiant yr arolwg peilot, y nod yn awr oedd cynnal arolwg drwy Ddwyfor gyfan i gasglu gwybodaeth lawn a chynhwysfawr am yr angen lleol am dai.

Roeddwn i'n eistedd yn y tywyllwch ar haenau o sachau bwyd ym mol awyren a ddefnyddiwyd flynyddoedd ynghynt, yn ôl y peilot Americanaidd, i gario arfau i'r Somaliaid.

Arhosodd un Almaenwr wrth y twmpath gwellt lle cuddiai'r peilot.

"Tydi bocsio a rygbi a myn di drwbwl o hyd ddim yn mynd i dy helpu i fynd i'r coleg." Gan mai peilot oedd Douglas eisiau bod, yr oedd yn rhaid iddo astudio yn galed er mwyn cael mynd i goleg Cranwell.

Y mae pob math o longau, bach a mawr, yn brysio yno i'w nôl adref," meddai peilot arall wrtho un bore.

Un o dasgau cyntaf Menter Cwm Gwendraeth pan lawnsiwyd hi dros flwyddyn yn ôl fel cynllun peilot i hybu'r laith yn y gymuned oedd meddwl am ffyrdd i godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl Cwm Gwendraeth ynglŷn â phwysigrwydd a gwerth parhad y Gymraeg fel elfen annatod o wead a chymeriad yr ardal.