Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pethe

pethe

Be bydaet ti yn aros am flwyddyn eto i edrych sut y bydde pethe?' ' Siaradai'n dyner a pherswadiol; ond aeth ei eiriau fel brath i'm calon.

Dyna wnaeth iddo fe ddwgyd pethe ambell waith, i ddial arnyn nhw, a gweithio siape arnyn nhw trwy'r ffenestri ...

Pan benderfynes i fod yn wyddonydd rown i'n meddwl mai dyfeisio pethe i neud yr hen fyd 'ma'n fwy hapus ac yn well lle i fyw ynddo fe, fydde 'ngwaith i.

Dyw pethe fel hynny ddim yn digwydd yn amal iawn y dyddie yma.

Mi ddylse'r cae fod yn eithaf da ond fe all y gwynt wneud pethe'n anodd.

Arhoses i ddim yn rhy hir, ond roedd yn falch pan ddwedes i yr awn i draw trannoeth i dorri coed tan a thacluso pethe.

(Y miwsig yn ergydio drwy'r pared.) Mewn gwirionedd, y rheswm rw'i'n cadw'r lle'n daclus ydi am fod fy ffrind gore fi, Sara, hefyd yn hoffi pethe'n daclus.

Fy mhroblem i yw ble mae en mynd i gael yr amser i wneud y pethe yma i gyd.

"Oedd y jocs yn mynd lawr yn dda iawn, o'n i'n 'neud storis am y teulu, pethe bob dydd, a bywyd, ac o'n nhw'n boblogaidd iawn...

Prin oedd y celfi, dim ond y pethe sylfaenol, ond yn ffodus, roedd yn y ty gegin lawn gyda ffwrn split-level crand, a chypyrdde o'i chwmpas i gyd.

Mae'n rhyfedd fel mae rhywun yn synhwyro rhai pethe--fe wnes i dderbyn sawl ergyd yn ystod 'y ngyrfa, ond braidd byth yn teimlo y bydde'n rhaid gadael y maes.

Ond pan ddaeth sôn am ryfel rhyngom ni a'r Almaen, wel, fe aeth pethe'n annifyr iawn 'ma, fel y gallwch chi ddeall.

Ond pa iws dymuno pethe gwirion.

Dyw'r bechgyn ddim yn disgwyl i fi wneud pethe felna.

Yr hyn oedd yn cymhlethu pethe oedd bod y chwaraewyr hynny am i weddill y tim beidio â mynd hefyd fel na fydde neb wedyn yn gwybod pwy oedd wedi dewis peidio mynd.

Aeth pethe'n eitha da yn y llinellau - mae ychydig bach o waith 'da ni i wneud eto.

A does dim lot o amynedd gan gefnogwyr na pherchennog Caerdydd a sa i'n synnu dim na fydd pethe'n newid.

``Ni wnâi neb dy feio,'' ebe Dafydd, ``am beidio â mynd i'r Bala yrŵan fel y mae pethe Abel wedi'i gymryd i ffwrdd yn sydyn Miss Hughes wedi ei gadael yn unig ac yn gwybod dim am y busnes.

Doedd Luned ddim yn fodlon dod i'r seremoni, ond roedd pawb yn deall hynny, ac fe gafwyd Sais oedd wedi symud i bentre Blaen-pant i wneud hynny, achos wedi'r cyfan, ma' rhaid ichi gal bobol go iawn i neud pethe fel hyn.

Ddim yn un o'r rheini ar y traeth 'na, neu falle fod pethe'n newid iddyn nhw 'fyd ...

Mae digon o waith gydag e i'w wneud yng Nghymru, ac un o'r pethe fydd y Pwyllgor yn ei ystyried yw pa effaith - os caiff e ei ddewis i hyfforddir Llewod - fydd hynnyn gael ar y job mae en neud yng Nghymru.

"O, mi fyddaf i'n iawn wedi ychydig o orffwys, does dim byd mawr o'i le arna i, ond mae'r ddamwain hon wedi newid pethe i mi." A dyna newydd da a newydd drwg i'r plant mewn un prynhawn - y newydd da fod Dad ar wella, ond y newydd gwaethaf oll y byddai'n rhaid iddynt adael yr ynys - eu hannwyl gartref.

Mae dyfarnwr da yn gwybod beth yw beth, gan adael i'r chwaraewyr eu hunain wastoti pethe.

Sdim ond gobeithio na fydd y tywydd yn difetha pethe.

Efo Audrey wrth y llyw yn theatr Fach ac yn cadw trefn ar y "Merched" mae dyfodol y "pethe% reit saff ar Ynys Mon.

Rw'i'n digwydd lecio gwybod lle'r rw'i wedi cadw pethe.

Sa i wedi newid pethe yn y mis dwetha achos oedd pethe'n mynd yn weddol.

"Dwedwch wrth Mr Bassett ein bod yn mynd, Huw," meddai Idris, "ac fe wnawn ni'n tri waca/ u'r cwch, a rhoi ein pethe ni i mewn." I ffwrdd â'r tri a Chymro wrth eu sodlau.

Yn y cwpwl geme cynta, fel och chi'n gallu gweld wrth y sgôr, wnaethon ni ddim whare gydan gilydd - fe wnaeth unigolion wharen dda - wedyn wrth i ni whare gydan gilydd fwy a mwy fe wellodd pethe.

A dyma ble dechreuodd pethe fynd o whith er nad oedd neb yn gweld hynny ar y pryd.

O ganlyniad, fe gafodd yr iaith a'r Pethe hefyd eu gadael ar ôl.

Dyna'n union fel mae pethe heddiw.

Tra bo hi'n bosibl i gael cwmni%aeth ffrindiau llengar yn y wlad mewn ardal bendant, a chymdeithas i sgwrsio am y pethe, a mwynhau gwir ffrwythau'r awen, gyhyd â hynny y bydd rhywrai'n deall y math o fywyd yr oedd Waldo'n gynrychiolydd mor lew ohono.

Dwi i ddim yn edrych ymlaen ormod at y peth - maen debyg y bydd en brofiad anodd, pethe fel rhedeg wyth milltir, cario boncyffion, rhedeg drwy fwd...

Synnech chi rai o'r pethe ma' pobol yn weud 'tho i.

Ond diolch i Dduw, 'does dim eisie, a mi allase pethe fod yn waeth.