Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pontypridd

pontypridd

Gadawodd Craig Ryall ei gartre yn Heol Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, am naw o'r gloch nos Iau.

Mae wythwr Pontypridd, Dale McIntosh, wedi torri ei fraich a nid yw'n debyg o chwarae eto y tymor hwn.

Papur Bro ardaloedd Pontypridd a Llantrisant.

Mae Emlyn Penny Jones yn byw gyda'i wraig, Siân, a'u tair merch yn ardal Tonteg ger Pontypridd.

Ac eithrio Ysgol Gyfun Rhydfelen, Pontypridd, a fu'n gyfrifol am gydweithio ar raglen beilot gyda Bethan ar gyfer y gyfres, mae'r ysgolion sydd wedi eu gwahodd i ymddangos yn y gyfres yn rhai nad ydynt fel arfer yn cael sylw gan y Cyfryngau, yn ol Bethan.

Papur Bro yr ardaloedd Pontypridd a Llantrisant.

Os gall Pontypridd gadw o fewn ugain pwynt i Gaerlyr falle byddan nhw'n ddigon hapus.

Yn ogystal â'r rhain, fe ddaeth i law ddau gasgliad llai ar wersyll Greenham oddi wrth Yr Athro Deirdre Beddoe, Pontypridd, a Dr Sheila Owen-Jones, Caerdydd.

Mae'n gyn-gadeirydd a llywodraethwr ysgol gynradd leol, yn un o swyddogion Clwb Athletau Pontypridd ac wedi rhedeg marathon Llundain bum gwaith.

Mae Pontypridd yn dal yn obeithiol o gael chwarae yn Ewrop y flwyddyn nesaf.

"Dwi isio iddyn nhw gynnig pethau sy'n bwysig iddyn nhw, i'w hoedran nhw a'u hardal nhw." Dyna pam ei bod wedi mynd i ysgolion mewn ardaloedd tra gwahanol o'r wlad i chwilio am bobl ifainc i gymryd rhan yn y gyfres - Yr Wyddgrug, Llanfyllin, Llanfair Caereinion, Llanelli, Caernarfon, Blaenau Ffestiniog, Pontypridd a Chwmbran.

Daeth grūp o blant Pontypridd i Swyddfa'r Cyngor i ddarganfod sut mae'r cyngor yn ceisio dod o hyd i bobl sy'n gadael ysbwriel ar ochr y ffordd.

Bydd Pontypridd yn chwarae Caeredin 'fory, ac yn y gêm arall, bydd Casnewydd yn teithio i Cross Keys.

Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi arwyddor bachwr Jonathan Evans o Fryste ar asgellwr Richard Johnson o Gastell Nedd.

Enillwyd medal aur gan Gymraes arall, Emma Brown o Bentre'r Eglwys, ger Pontypridd.

O ganlyniad i lwyddiant ysgubol Parti Ponty, gwyl fywiog a gynhaliwyd ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, y llynedd penderfynwyd ailgynnal yr achlysur.

Bydd Caerlyr yn ymweld â'r 'House of Pain' - Heol Sardis - i chwarae yn erbyn Pontypridd heno.

Sowden-Taylor (Caerdydd), G Thomas (Caerfaddon), M Owen (Pontypridd), G Lewis (Abertawe).

Mae son y bydd canolwr Pontypridd, Sonny Parker o Seland Newydd, yn cael cynnig cytundeb gyda'r tîm cenedlaethol.

Roedd Parti Ponty, ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, ym mis Mehefin yn arwydd uchelgeisiol o hyn: dathliad diwrnod cyfan o'r iaith Gymraeg gyda miloedd o bobl yn ymweld â'r parc, a BBC Radio Cymru yn darlledu mwy na 14 awr o raglenni gan gynnwys grwpiau amlwg megis Eden a Gwacamoli.

Mae Pontypridd yn seithfed a Llanelli yn bumed a'r ddau dîm yn awyddus i orffen yn y pum ucha er mwyn cael chwarae yng Nghwpan Heineken Ewrop y tymor nesa.