Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

potel

potel

"MAE'N senario drist ac erchyll ac mae'r digalondid yn gallu arwain at chwilio am gysur mewn potel neu bot gliw.

Pris potel o win yn gostwng i 5/6 ( 27c ) Marw Winston Churchill, Albert Schweitzer.

Wedi i'r ymwelwyr gyflwyno anrheg ( blodau, potel o ddiod, llyfr, tegan ac ati) mae gwraig y ty yn rhoi iddyn nhw "glico tou coutaliou" (melys y llwy) sef darnau melys o ffrwyth ffres gyda sudd trostynt.

Mae shiap bwa'r plu yn torri ar hirsgwar y ffenestr, ac ochr potel ar grymedd powlen, ac yna trwy'r ffenestr a'r cip o gwmwl mae awgrym am ryw dirwedd deniadol tu draw.

Syn golygu, maen debyg, mair presant gorau y gall rhywun ei bryni i rigar y gaeaf nesaf fydd potel ddwr poeth.

Bwydwr potel lemone/ d Bwydwr wal Cerdyn Agen/hollt i chi allu gwylio'r adar Man bwydo adar ger y ffenest BWYDO ADAR

Os defnyddir potel dwr poeth i dwymo'r gwely fe ddylid rhoi'r gorau i'r blanced drydan, oblegid gall y ddau gyda'i gilydd fod yn beryglus (a chysgu arnynt yn berygl ychwanegol).

(Myfyrdod ar y gwcw lwydlas neu'r aderyn prengoch glas (o wyn elltydd Dover draw), neu'r hudol Dr Red(efallai)waed o Gaint - o waldiwch fy mhen hefo potel sôs coch (neu salad crîm), yr wyf ar ganol hynllef gyda'r waethaf...

Gyda llun potel o'r wisgi gerllaw gydag arwyddair y cwmni, When you know.

Hanes Megan yn mynd am wyliau i Abergwaun at ei thaid sydd yma, lle mae'n gallu gweld y llongau'n hwylio am Iwerddon a breuddwydio am ddod o hyd i neges mewn potel ar y traeth.

Cegin heb ddim ynddi ond potel nwy a bwrdd i ddal y llestri.

Mae ambell i aelod wedi smyglo potel o vino tinto i gefn y llwyfan ond heb ddim i dynnu'r corcyn.

Yna, agorodd Tom Jones y lle yn swyddogol trwy dorri potel o bop - Dandelion & Burdock - yn erbyn wal yr hen ffatri bop sy'n awr yn Ffatri Bop.

Doedd dim i'w glywed a gallai ond gobeithio nad oedd yr hanner potel o whisgi a brynodd yn anrheg gymodi i Edward Morgan wedi torri.

Mae son am darw yn fy atgoffa i o ddyddiau cynnar gwasanaeth y tarw potel.