Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

quinnell

quinnell

Fel y tîm o'r Alban, sgoriodd Llanelli bedwar cais - dau i'r capten Scott Quinnell ac un bob un i Dafydd James a Chris Wyatt.

Cadw'r capten yng nghanol y cae a chadw Scott Quinnell i ganolbwyntio ar eu chwarae ymysg y blaenwyr.

'Chwaraewyr fel Scott Quinnell, Rob Howley a Neil Jenkins fydd yn weddol sicir.

Y sgôr derfynol oedd 46 - 20, gyda'r capten Craig Quinnell yn sgorio dau o'r chwe chais.

Sicrhaodd ein rheng flaen feistrolaeth lwyr ar reng flaen y gleision, a chan i Derek Quinnell ei hyrddio'i hunan o gwmpas y cae roedd gofyn cael dau neu dri i'w daclo a'i rwystro.

Yn nhîm Llanelli mae'r wythwr Scott Quinnell a'r clo Chris Wyatt yn cael gorffwys a'r maswr Stephen Jones fydd y capten.

Robert Howley, Scott Quinnell fel roeddwn i wedi disgwyl a Dafydd James, sydd wedi gwneud yn fawr o'i gyfle mâs yma ar yr asgell dde.

Mae amheuaeth am ffitrwydd Craig Quinnell.

Bydd Geraint Lewis, Abertawe, yn safle'r wythwr yn lle Scott Quinnell, sydd wedi ei anafu.