Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rwystrau

rwystrau

Yr oedd yn naturiol iawn i rwystrau ac anawsterau godi eu pennau mewn mudiad cydbleidiol a newydd.

Yr wythnos hon mae e mewn ongl anodd i'r Haul - rhagor o rwystrau, a rhwystredigaethau rwy'n ofni.

Mae hi fel trampolîn.' `Wyt ti'n meddwl y cawn ni afael ar drysor yma?' `Cellwair yr wyt ti wrth gwrs.' `Wel - dwyt ti byth yn gwybod - edrych ar y wardrob draw fan na - pwy a yr beth sydd ynddo.' `Yr unig ffordd i ddarganfod hynny yw mynd i edrych!' Gan waeddu a bloeddio neidiodd y giang dros y gwahanol rwystrau i'r fan lle safai hen wardrob yng nghanol pentwr o ddodrefn diraen fel llong ofod a adawyd ar ôl.

Wyddwn i ddim am ffordd o wneud bywoliaeth ar wahân i farchogaeth ceffylau yn gyflym dros bob math o rwystrau, a doedd hi ddim yn job y gallai neb ei gwneud os nad oedd ei galon yn y gwaith.

* cadeiriau olwyn peiriant i oresgyn llawer o rwystrau mynediad a thrafnidiaeth * cynorthwyon cyfathrebu sy'n gwella cyfathrebu i bobl sydd a nam ar eu clyw neu ar eu lleferydd * cyfrifiaduron sy'n hwyluso'r dasg o gael gafael ar wybodaeth a chysylltiadau * gosod systemau rheoli amgylchedd sy'n galluogi llawer o

Mae myrdd o rwystrau cyfundrefnol a seicolegol yn sefyll yn ffordd dwyieithrwydd gweithredol, ond gydag ymdrech drefnus y mae modd eu gorchfygu.