Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

seiadau

seiadau

A diben y seiadau, fel yr esboniodd Williams yn Drws y Society Profiad, oedd diogelu, amddiffyn, grymuso a chyfoethogi ysbrydoledd y dychweledigion.

A chan fod Harris yn wr felly, a'i law ar y seiadau'n trymhau gyda threiglad amser, yr oedd gwrthryfel yn anorfod.

Wedi cael trefn ar yr hen Austin Ten, drama fu testun y sgwrs, y gyntaf o nifer fawr o seiadau tebyg.

Ond yr oedd y Methodistiaid yn cynnal seiadau preifat a gellid eu herlyn o dan hen Ddeddf y Confentiglau.

Wrth i'r mudiad gynyddu, lluosogai'r seiadau ar draws y wlad a'r rheini'n galw am eu bugeilio gan na fynnai'r offeiriaid plwyf wneud dim â hwy.

Dechreuodd fynychu'r Ysgol Sul a dysgodd ddarUen ei Feibl ac ai i gryn hwyl mewn seiadau a chyfarfodydd gweddi.

Mae Rheol VI yn mynnu fod aelodau'r seiadau i ymwrthod â "gwylmabsantau, dawnsiau, chwareyddiaethau, gloddesta, cyfeddach, di%otta, a'r cyffelyb".

Yn y seiadau hynny y clywais gryn nifer o sgandalau'r coleg hwn.

Yr un flwyddyn cytunwyd ar ganllawiau i'r seiadau yn y llyfryn, Sail, Dibenion, a Rheolau'r Societies neu'r Cyfarfodydd Neilltuol...

Yr oedd penderfynu pwy oedd i arwain y seiadau a phwy oedd i deithio oddi amgylch i "gynghori% yn llwyr yn nwylo'r Gymdeithasfa.