Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

surrey

surrey

Wedi'r cwbl, doedd dim disgwyl i'r bechgyn lwgu nes iddynt gyrraedd adref i Surrey.

Roedd gwylio awyrennau'n ddifyrrwch beunyddiol gartref yn Surrey a theimlodd Carol ronyn o euogrwydd wrth eu twyllo.

Hyd yn oed ar ddiwrnod cyffredin gartref yn Surrey e fyddai Guto'n cysgu'n ddi-ffael am ryw ddwyawr cyn cinio, ac ar ben hynny fe fyddai'n siŵr o hepian cysgu bob tro yr âi i rywle yn y car.

Wedi teithio i Lundain ar y trên roeddwn i i nôl y plant, a oedd wedi bod ar eu gwyliau yn nhŷ Dam-cu a Mam-gu yn Surrey.

Wedyn dyna Kevin Jones, bachgen pymtheng mlwydd oed o Surrey, a gafodd ei anafu mewn damwain trên ond a anwybyddodd ei boen ei hun er mwy helpu a chysuro eraill.

Yn Hydref aeth trên oddi ar y cledrau yn Virginia Water, Surrey, wedi iddo lithro ar ddail gwlyb.

Os oedden nhw am dreulio'r Nadolig yn Surrey, fe fyddai'n rhaid prynu llu o bethau.

`Mae naws y gwanwyn yn yr aer.' `Rydw i'n meddwl fod y gaeaf yn cilio o'r diwedd.' `Bore Da.' `Braf i'ch gweld chi.' Bore ym mis Mawrth oedd hi ac roedd tref Farnham yn Surrey yn brysur fel arfer.

Doedd dim pwrpas iddi siomi'r bechgyn a siomi Mam hefyd er mwyn dychwelyd i wynebu Nadolig llwm yn Surrey.