Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

uchafbwyntiau

uchafbwyntiau

Teimlech rhyw ysbryd yn eich codi a'ch llonni wrth ddawnsio iddyn nhw, ac yn sicr y tair noson ola' pan oedd y dawnswyr oll gyda'i gilydd oedd uchafbwyntiau'r žyl inni.

Caiff yr uchafbwyntiau eu dangos fin nos, yn ystod yr oriau brig, gan ddechrau nos Wener gydag uchafbwyntiau Cymru v Ariannin am 8.00pm.

Ymysg uchafbwyntiau'r ymateb mae:

Talodd y gyfres Cyngherddau Gwerin deyrnged i'r traddodiad canu gwerin yng Nghymru gan gynnwys y triawd poblogaidd Plethyn ymhlith llu o grwpiau eraill tra cafwyd darllediadau helaeth o Gwyl Werin y Cnapan, un o uchafbwyntiau'r calendr o wyliau.

Amser cinio daeth un o uchafbwyntiau'r penwythnos.

O ran digwyddiadau Radio Cymru, yr uchafbwyntiau efallai oedd Kevin a Nia'n cwrdd â nifer o blant gorllewin Cymru o ysgolion Penygroes yn Crosshands, Ysgol Llannon, y Tymbl, ac Ysgol Pump Heol yng Nghwm Gwendraeth.

Ar wahân i Pobol y Cwm a Newyddion, mae BBC Cymru amlycaf ar S4C mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod Genedlaethol (eleni, er enghraifft, cynhyrchodd bron i 30 awr o Fro Ogwr), a'r Sioe Frenhinol lle rydym hefyd yn cynhyrchu rhaglenni dyddiol, o dan y teitl Y Sioe Fawr, a rhaglen uchafbwyntiau y penwythnos canlynol.

Teledir uchafbwyntiau'r gêm heno ar S4C am 8.00.

Rydym yn arbennig o falch mai ni fydd y darlledwr cyntaf i ddangos uchafbwyntiau o gêmau Cymru.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill roedd Ioan Gruffudd yn tanio coelcerth Mileniwm Caerdydd.

Dywedodd Ymgynghorydd Chwaraeon S4C, Gareth Davies: "Rydym yn falch y gallwn gynnig uchafbwyntiau llawn o gêmau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

Un o uchafbwyntiau arall yr wyl oedd animeiddiad gwych o Don Quixote gan Cervantes, gyda lleisiau Sharon Morgan, Yoland Williams a Ray Gravel.

Hunaniaeth - Un o uchafbwyntiau'r albwm a chân sy'n rhyngwladol ei hapêl.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill roedd BBC Proms in the Park, a gynhaliwyd ym Mharc Singleton, Abertawe, ym mis Medi.

Ymysg uchafbwyntiau eraill y flwyddyn cynhaliodd y gerddorfa benwythnos Italia yng Nghaerdydd ac Abertawe, gwyl fechan o fewn project BBC Radio 3, Sounding The Century.

Fe fydd uchafbwyntiau gyda'r nos o gêmau eraill Cymru yn erbyn Siapan (Sadwrn, 9 Hydref) a Samoa (dydd Iau 14 Hydref) ac o unrhyw gêmau pellach y bydd Cymru yn eu chwarae yn ystod y gystadleuaeth.

Uchafbwyntiau'r Eisteddfod flynyddol.

Fe fydd y darllediadau'n cychwyn nos Wener Hydref 1 gydag uchafbwyntiau gêm agoriadol Cymru yn erbyn Yr Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Un arall o uchafbwyntiau £5 Heb Newid ydyr gân olaf gan Zabrinsky - Breakbeat Lullaby.

Bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau gêmau rygbi Cymru o Gwpan Rygbi'r Byd yn Gymraeg, ar ôocirc;l cytuno ar delerau darlledu gydag ITV Sport.

Dechreua'r trac agoriadol gyda swn dwr yn llifo ac mae'n agoriad effeithiol i'r gân Dysgu Nofio - un o uchafbwyntiau Clockwork.

Mae pob mudiad ymgyrchu sy'n ymdrechu i sicrhau newidiadau cymdeithasol o bwys yn gaeth i'w fytholeg arwrol ei hun i ryw raddau: canmolir yr arloeswyr, mawrygir y merthyron, a dethlir yr uchafbwyntiau a'r llwyddiannau.