Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ucheldiroedd

ucheldiroedd

Mae'n siŵr bellach fod rhywrai o'r darllenwyr wedi ail gynhyrchu darluniau yn llygad eu meddwl o'r mawnogydd welsant wrth deithio tros ucheldiroedd, ac yn îs i lawr o ran hynny hefyd, digon yng Nghymru heb sôn am rannau eraill o Brydain, ond rhaid sylweddoli nad yw pob math yn addas.

Welais i erioed iâr-fynydd ar yr ucheldiroedd hynny.

Mae'r stagnopodsol yn engraifft dda, a cheir rhain yn yr ucheldiroedd.

Trowyd ffriddoedd serth a'r ucheldiroedd yn borfeydd bras, traenwyd y corsydd, plannwyd miloedd o erwau o goed bytholwyrdd felly collwyd cynefinoedd gwyllt, - y coedlannau derw a'r rhosydd a'r grug, a hefyd yr arferion hynafol a ganiataodd i laweroedd o blanhigion ac anifeiliaid ffynnu mewn cydberthynas â dyn.

Mae'r rhai uchaf a garwaf yn y gogledd orllewin, yn Eryri, tra bo ucheldiroedd y de yn is ac yn lwyfandirol.

b) Ucheldiroedd eraill â llwyfandiroedd, megis Plynlimon.

Cychwynnodd unwaith o Ucheldiroedd yr Alban am Glasgow ar ddydd lau, a chyrraedd Cyffordd Llandudno fore Sul.

Mae'n gofidio am y bataliynau o goed bytholwyrdd a blannwyd gan y Comisiwn Coedwigo ar draws ucheldiroedd Cymru.