Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

undebol

undebol

Gwasanaeth Undebol Cynhaliwyd gwasanaeth undebol yng nghapel Canaan ar ddechrau Wythnos Cymorth Cristnogol.

Daeth yr wythnos i ben gydag oedfa undebol yn Eglwys Dewi Sant, Notais.

Fel un sydd yn eistedd ar Gyngor Genedlaethol (Prydeinig) Undeb Cwmni Siwrans mae gennyf beth profiad o'r byd Undebol, ac y mae'r darlun a geir yn y papurau dyddiol yn hollol gamarweiniol.

Caernarfon neu Langefni fydd yn codi o Gynghrair Undebol Cymru i'r Cynghrair Cenedlaethol y tymor hwn.

Llynedd, sefydlwyd Uwch Gynghrair y Gogledd a'r Canolbarth (Cynghrair Undebol Manweb) - i gyfateb â chynghrair Abacus yn y de.

Gwaith papur fyddai hynny yn fynych - llenwi ffurflenni, llunio pwt o epistol Undebol, darllen y newyddiadur o bosib.

Trefnwyd i gael cyfarfodydd gweddi undebol i ymbil am ddiwygiad a dyma'r cyfeiriad cyntaf yn y fro at un o nodweddion amlycaf y paratoi ar gyfer y diwygiad hwn.

Nawr gyda'r hawl undebol i ddefnyddio criwiau lleol, mae'n llawer haws ffilmio mewn gwledydd tramor.