Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

vatilan

vatilan

Ynteu ai 'mhen ddaru ymddiheuro i Vatilan...

'Nid Vatilan mohonof o gwbl,' meddai, yn mesur ei eiriau'n bwyllog.

Vatilan, lleidr llestri - gan Robin Llywelyn

Vatilan, lleidr llestri hirben a diegwyddor, oedd yr unig un i Nel erioed ei garu go iawn.

'Wel be?' meddai PC Llong 'Wel wyt ti'n fodlon coelio rşan na laddodd Vatilan mo Huws Parsli.

Estynnodd lyfryn o'i boced a darllen ohono: 'Lleidr yw Vatilan a phlismon o'r enw PC Llong wyf innau.'

'Vatilan,' meddai Nel un bore gwyn a hithau'n codi ar flaenau'i thraed ger y muriau mawr, 'dwi isio siarad hefo chdi.'

Dyna sut ddaru o ddal Vatilan.

Gwynt teg ar ei ôl o ddeuda' i.' Doedd waeth beth wnâi Vatilan, byddai Nel yno'n gefn iddo bob gafael ac ni adawai i air yn ei erbyn fynd heibio'i thrwyn.

'Be wyt ti'n feddwl o garcharu Vatilan druan am beidio trio dy ladd di 'ta?'

'Onid ydio'n wir fod Vatilan wedi eich llofruddio?'

'Felly toedd Vatilan ddim isio dy ladd di, nagoedd, Gemp,' meddai Nel yn sgipio tuag ato fo ac yn rhoi ei braich am ei ysgwydd esgyrnog.

Ni sylwasai Gemp arno'n codi fel cysgod o fôn y llwyn drain, y peth cyntaf a wybu, meddid, oedd gafael Vatilan am ei wddf.

Rhyddhau Vatilan, nei di?'

'Rşan y plismon plant ichdi,' ysgyrnygodd Nel yn sefyll a'i thraed un bob ochor i ben PC Llong a lledr ei sgidiau sodlau uchel yn cochi'i glustiau, 'tydi Vatilan heb ladd neb yn naddo?'

Oherwydd oni chafodd Vatilan unwaith ffordd drwy'r drain at ochr hen elyn?

'Siarad yn gall, ddyn, neu cau dy geg,' meddai Vatilan, yn codi pen-glin rhwng coesau Gemp ac yn torri cawg Kemper llun dyn llodrau llydan am e ben.

Ac mi ddyfynnaf: 'Tydan ni ddim am adael i lofruddion enbyd fel Vatilan gael crwydro'r strydoedd yn ddilyffethair'.'

VATILAN DI-EUOG a RHYDDID I VATILAN oedd y slogannau, mewn llythrennau breision cochion, ac un arall o dan rheini'n dweud PC LLONG Y CWD mewn paent glas.

Fues i rioed yn hapusach, ac i Vatilan mae'r diolch am bob dim...'

'Nid Vatilan ydwi,' meddai'r plismon bochgoch siwtlas enfawr a gamodd o borth y slobfa a sefyll o'i blaen.

'Nid y gwir sy'n lladd ond Vatilan,' gwaeddodd PC Llong o'r gwter lle glaniodd.

Dwi'm yn cofio beth oedd ymateb y siopwr ond dwi'n gobeithio fod hon yn enghraifft ddigonol o gyfrwystra'r lleidr llestri Vatilan.

Dyn cyfrwys oedd Vatilan, fel y dichon ichi amau eisoes, a dyn drwg iawn.

'Tynnwch nhw!' 'Nanaf y sglyfath,' poerodd Nel, 'o leiaf ddim tan wyt ti'n cyfadda na ddaru Vatilan ddim lladd neb...