Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

vernon

vernon

Hyfryd oedd cael gair a Mrs Valmai Vernon a chael hanes Richard a Geraint.

Os oeddem yn chwarae gartref, byddai pawb yn cael mynd i dafarn y Mount Vernon wedyn.

Dau Gymro yn y Cabinet, J.H. Thomas a Vernon Hartson, ond ymhen chwe mis y Torïaid yn dod i rym.

Poblogaidd dros ben oedd y teithiau ar nosweithiau'r Haf a drefnwyd gan Vernon Thomas, Coedrhyd, Pentwyn.

Yn sgil y gweithgarwch hwn codwyd to o gyfeilyddion fel Tom Morris, Maelor Richards, Jerry Hughes, Llew Hughes, a rhoddwyd cyfle i unawdwyr yr ardal arfer eu dawn - Susie Jones, Betty Davies, Vernon Parry, Ernest Thomas a Meirion Morris.

Geni Vernon Watkins ym Maesteg.

Cyflwynwyd y gwobrau gan Mr Peter Morgan, Rheolwr y Ganolfan Chwaraeon, Ogwr, Mrs Ruby Pollock, Mr Vernon Evans a Mr Bill Harris, Abergwynfi.

Gallai adolygiad ar Mawl i'r Goruchaf (Vernon Lewis) roi cyfle iddo, wrth sôn am y ddawn o gyfieithu, gyfeirio at ei hoff syniad o ymgnawdoliad cyffredinol, a'r gallu sy'n eiddo i bawb o blant dynion i ddatguddio cariad Duw mewn bywyd, a'i gyfieithu i air a gweithred.

Ar ôl bod i lawr yn y Mount Vernon am awr neu ddwy, byddai rhai o'r hogiau eisiau mynd i flasu bywyd Lerpwl ar nos Sadwrn.

Y FELINHELI - DYHEAD: Consyrn am eraill sydd wedi arwain Rebecca, merch Mr a Mrs Vernon Pierce, Cae Siddi, Llanddeiniolen (ond yn wreiddiol o'r Felinheli) ar daith i Moscow, Murmansk a St.