Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

villa

villa

Mae Villa nawr wedi codi i'r pumed safle ac Everton nawr yn bymthegfed.

Cyfartal 3 - 3 oedd hi rhwng Charlton ac Aston Villa, a'r ddau dîm yn sgorio yn y munudau olaf.

Yn yr Uwch Gynghrair, bydd Chelsea yn wynebu Tottenham yn White Hart Lane, a Charlton yn chwarae Aston Villa.

Yn ogystal â rhai eiliadau o 4' 33" cafwyd Bek, Villa Lobos, Roy Harris, y Beach Boys - sy'n cynnwys naws tebyg i gôr Cymreig, yn ôl Cale - a symudiad allan o Dance Music gan Cale ei hun.

Yn Heol y Beddau yr oedd villa Cicero lle bu'r hen frawd yn byw adeg y Rhyfel Cartref.

Priodwyd hwy yn Eglwys annibynol Seilo, Y Felinheli, gyda'r Parchedig RW Hughes (tad Buddug) yn gweinyddu, a Miss Elsie Jones, Dinorwic Villa wrth yr organ.

Mae Villa nawr yn seithfed yn yr Uwch Gynghrair.

Cychwyn o Villa Vasto am un o'r gloch yn y prynhawn, a chael fy nghludo gan Americanwr cymwynasgar bob cam i'r Autostrada;~ Yn ystod yr ymgom fer rhyngom, dywedodd ei bod yn gwbl ddealledig na châi neb o'r milwyr Americanaidd, oedd wedi bod yn ymladd yn Ewrop, ei yrru i faes y gad yn y Dwyrain Pell.~erdded am bedair milltir o Torre Annunzato hyd o fewn dwy filltir i'r mynydd.

Pan ddaethom yn ein holau i Vasto, yr oedd golwg druenus ar y villa.

Dim villa wedi ei warchod â thrydan, dim gwarchodwyr a chn Alsatian, dim ceir cyflym, dim chauffeurs, dim tâl a gwasanaeth gan y cynorthwywyr enwog pwerus, gan y gwasanaethau cudd, y llywodraethau militaraidd, y mudiad ODESSA - dim o'r dwli papur newydd hwn.

Mae Delaney wedi mynd i Aston Villa am ryw 500,000 ond ryw 10,000 gawson ni.

Bydd tymor Coventry yn cyrraedd ei uchafbwynt yn Aston Villa ddydd Sadwrn ac yn ei gêm yn erbyn Bradford ar y diwrnod ola.

mae'r cefnwr Steve Watson wedi cytuno i adael Aston Villa ac ymuno ag Everton.

Mae Everton yn gobeithio arwyddo Steve Watson o Aston Villa am ddwy filiwn a hanner o bunnau.

Roedd Taylor wedi gobeithio y byddai Jones yn ffit ar gyfer y gêm gydag Aston Villa neithiwr - lle collodd Caerlyr 2 - 1.