Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

waredigaeth

waredigaeth

Yr ecsodus o'r Aifft a brofai fod Duw trosti; a'r ecsodus yr un fel a ysbrydolai Israel i gredu y cai waredigaeth ddwyfol yn niwedd amser.

Fe wyddwn beth oedd y waredigaeth hefyd - drama dda.

Unffurfiaeth oedd yr unig waredigaeth.

Trwy ymuniaethu â dyn a chymryd arnoi'i hun holl etifeddiaeth ei bechod a'i gondemniad, cyflawnodd Crist waredigaeth gostus a barodd ei gymodi â Duw.

Yn union fel y daeth hynny'n sylfaen ffydd Israel trwy gydol ei hanes diweddarach, mynnai'r Cristionogion mai trwy Iesu y cyflawnodd Duw waredigaeth ei bobl maes o law.

b Prif ddigwyddiad hanes Israel ar ôl y waredigaeth o'r Aifft oedd y Cyfamod ar fynydd Sinai.

Yr oeddent yn aml iawn yn cyd-weu i'w gilydd gyda'r naill ddarlun yn goleuo'r llall a'r cwbl yn awgrymu natur y waredigaeth ddwyfol.

Y termau Hebraeg sy'n cyfleu'r waredigaeth hon yw'r canlynol: a.

Yn y cyfeiriad hwn y syniadau o waredigaeth trwy gyfnewid un am y llall a thrwy ollwng gwaed sy'n ganolog.

a Prif ddarlun y waredigaeth yn yr Hen Destament oedd y Pasg pan waredwyd y genedl o'i chaethiwed yn yr Aifft a'i harwain i ddiogelwch trwy'r Môr Coch.