Index: Ann Griffiths 1776-1805

Disgwyl yr Arglwydd

Author: Ann Griffiths 1776-1805

Contributed by: David Wood

Am fy mod i mor llygredig
  Ac ymadel ynddw' i'n llawn,
Mae bod yn dy fynydd sanctaidd
  Imi'n fraint oruchel iawn;
Lle mae'r llenni yn cael eu rhwygo,
  Mae difa'r gorchudd yno o hyd,
A rhagoroldeb dy ogoniant
  Ar ddarfodedig bethau'r byd.

O am bara i uchel yfed
  O ffrydiau'r iechydwriaeth fawr
Nes fy nghwbwl ddisychedu
  Am ddarfodedig bethau'r llawr;
Byw dan ddisgwyl am fy Arglwydd,
  Bod, pan ddl, yn effro iawn,
I agoryd iddo'n ebrwydd
  A mwynhau ei ddelw'n llawn.