Index: Ann Griffiths 1776-1805

Rhyfedd, Rhyfedd

Author: Ann Griffiths 1776-1805

Contributed by: David Wood

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion,
 Rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd,
Gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth
 A rheolwr popeth sydd
Yn y preseb mewn cadachau
 A heb le i roi'i ben i lawr,
Eto disglair lu'r gogoniant
 Yn ei addoli'n Arglwydd mawr.

Pan bo Seinai i gyd yn mygu
 A sw+n yr utgorn ucha'i radd,
Caf fynd i wledda tros y terfyn
 Yng Nghrist y Gair heb gael fy lladd.
Mae yno'n trigo bob cyflawnder,
 Llond gwagle colledigaeth dyn;
Ar yr adwy rhwng y ddwyblaid
 Gwnaeth gymod trwy ei offrymu ei hun.

Efe yw'r iawn fu rhwng y lladron,
 Efe ddioddefodd angau loes,
Efe a nerthodd freichiau ei ddienyddwyr
 I'w hoelio yno ar y groes;
Wrth dalu dyled pentewynion
 Ac anrhydeddu deddf ei Dad,
Cyfiawnder, mae'n disgleirio'n danbaid
 Wrth faddau yn nhrefn y cymod rhad.

O f'enaid, gwl y fan gorweddodd
 Pen brenhinoedd, awdur hedd;
Y greadigaeth ynddo'n symud,
 Yntau'n farw yn y bedd;
Cn a bywyd colledigion,
 Rhyfeddod fwya' angylion nef;
Gweld Duw mewn cnawd a'i gydaddoli
 Mae'r cr dan weiddi 'Iddo Ef!'

Diolch byth, a chanmil diolch,
 Diolch tra bo ynw'i chwyth,
Am fod gwrthrych i'w addoli
 A thestun cn a bery byth;
Yn fy natur wedi ei demtio
 Fel y gwaela' o ddynol ryw,
Yn ddyn bach, yn wan, yn ddinerth,
 Yn anfeidrol wir a bywiol Dduw.

Yn lle cario corff o lygredd,
 Cyd-dreddio 'r cr yn danllyd fry
I ddiderfyn ryfeddodau
 Iechydwriaeth Calfari;
Byw i weld yr Anweledig
 'Fu farw ac sy'n awr yn fyw,
Tragwyddol anwahanol undeb
 A chymundeb fy Nuw.

Yno caf ddyrchafu'r Enw
 A osododd Duw yn Iawn,
Heb ddychymyg, llen, na gorchudd,
 A'm henaid ar ei ddelw'n llawn;
Yng nghymdeithas y dirgelwch
 Datguddiedig yn ei glwy,
Cusanu'r Mab i dragwyddoldeb
 Heb im gefnu arno mwy.