Index: Ann Griffiths 1776-1805

Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd

Author: Ann Griffiths 1776-1805

Contributed by: David Wood

Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd
Wrthrych teilwng o'm holl fryd:
Er mai o ran yr wy'n adnabod
Ei fod uwchlaw gwrthrychau'r byd:
  Henffych fore
Y caf ei weled fel y mae.

Rhosyn Saron yw ei enw,
Gwyn a gwridog, teg o bryd;
Ar ddeng mil y mae'n rhagori
O wrthrychau penna'r byd:
  Ffrind pechadur,
Dyma'r llywydd ar y môr.

Beth sydd imi mwy a wnelwyf
Ag eilunod gwael y llawr?
Tystio'r wyf nad yw eu cwmni
I'w gystadlu a'm Iesu mawr:
  O! am aros
Yn ei gariad ddyddiau f'oes.