Index: Eliseus Williams (Eifion Wyn), 1867-1926

Medi

Author: Eliseus Williams (Eifion Wyn), 1867-1926

Contributed by: David Wood

Croesaw Medi, fis fy serch,
 Mis y porffor ar y ffriddoedd;
Pan y ceni'th glychau ml
 Casgl y gwenyn o'r dyffrynnoedd.
Os yw blodau cyntaf haf
 Wedi caead yn y dolydd,
Onid blodau eraill sydd
 Eto 'nghadw ar y mynydd?

Croesaw Medi, fis fy serch,
 Pan fo'r mwyar ar y llwyni,
Pan fo'r cnau'n melynu'r cyll,
 Pan fo'n hwyr gan ddyddiau nosi.
Tlws yw'th loergan ar y mr
 Yn ymsymud ar y tonnau;
Tlws yw'th loergan ar y maes
 Ym mhriodas yr ysgubau.

Croesaw Medi, fis fy serch,
 Clir fel grisial yw'th foreau -
Clir fel grisial er fod Duw'n
 Arogldarthu ar y bryniau.
Nid oes gwmwl ar y grug,
 Nid oes gysgod ar y rhedyn;
Pan y ceni'th glychau ml,
 Cyrchaf finnau gyda'r gwenyn.