Index: Eliseus Williams (Eifion Wyn), 1867-1926

Y Sipsiwn

Author: Eliseus Williams (Eifion Wyn), 1867-1926

Contributed by: David Wood

Gwelais ei fen liw dydd
 Ar ffordd yr ucheldir iach,
A'i ferlod yn pori'r ffrith
 Yng ngofal ei epil bach;
Ac yntau yn chwilio'r nant
 Fel garan, o dro i dro,
Gan annos ei filgi brych rhwng y brwyn,
 A'i chwiban yn deffro'r fro.

Gwelais ei fen liw nos
 Ar gytir gerllaw y dref;
Ei da ar y gwlithog lawr;
 A'i aelwyd dan noethni'r nef:
Ac yntau fel pennaeth mwyn
 Ymywsg ei barablus blant,
Ei fysedd yn dawnsio hyd dannau'i grwth,
 A'i chwerthin yn llonni'r pant.

Ond heno pwy w+yr ei hynt?
 Nid oes namyn deufaen du
A dyrnaid o laswawr lwch
 Ac arogl mwg lle bu:
Nid oes ganddo ddewis fro,
 A melys i hwn yw byw -
Crwydro am oes lle y mynno ei hun,
 A marw lle mynno Duw.