Index: Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd)

Rhieingerdd Bugail Cwmdyli

Author: Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd)

Contributed by: David Wood

'E ddiflannodd clog y glaw,
   F'anwylyd wiw,
Oedd yn toi'r Eryri draw,
   F'anwylyd wiw;
Mae yr haul ar hyn o dro
Yn goreuro bryniau'n bro;
I'r hafoty rhoddwn dro,
   F'anwylyd wiw.

Ni gawn wrando'r creigiau crog,
   F'anwylyd wiw,
Yn cydateb ca y gog,
   F'anwylyd wiw,
A diniwed fref yr w,
A'r eidionau ar bob twyn,
A'r ehediaid llon o'r llwyn,
   F'anwylyd wiw.

Ond ar fyrder beth i mi,
   F'anwylyd wiw,
Fydd Cwmdyli hebot ti,
   F'anwylyd wiw?
Yn iach i wrando d'atsain dlos
Wrth dy wylio dros y rhos
Y dod i odro fore a nos,
   F'anwylyd wiw.

Ac ynghanol dwndwr tre,
   F'anwylyd wiw,
A diddanion llon y lle,
   F'anwylyd wiw,
Nac anghofio un a fydd
Ar dy o yn wylo'n brudd
Yng Nghwmdyli nos a dydd,
   F'anwylyd wiw.