Index: Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd)

Y Bedd

Author: Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd)

Contributed by: David Wood

Preswylfeib pau'r iselfedd
Tan ro sy'n huno mewn hedd,
Clodig ych mewn cleidir,
A gweis tyn yn y gist hir...
Darfu'ch taith a'ch gwaith i gyd
'N o gorwedd yng ngho gweryd;
Yn y llwch, dan y llechi,
Darfu'ch braint, dyrfa, a'ch bri.
Darfu y chwant, ar bant bedd,
I ymorol a mawredd.
Ust yn eich distaw annedd
Gaf heb drais, na chalis, na chledd,
Heb gynghrair, heb air o ben,
Na da fyfyrdod awen.
Ni thremia llais gorthrymwr
Nac un braw i'ch distaw dw;
Ni oleua haul awyr
I'r nos hon, na lloer, na sy.
Pe ca'r ddaear gron argryd
Erwin, gerth, nes crynu i gyd,
A siglo'ch bro fwsoglyd
Trwy'i sail, fel gwanddail i gyd,
Ynoch chwi ni 'nynnai chwant,
Rwymrai, i agor amrant.
Nid cynnwrf rhuad ceunant,
Dylif certh, na dolef cant,
Nid alarwm trwm, tramaith,
Rhuad didor y mo maith,
Twrw neu froch taranau fry
Uwch y dyffryn a'ch deffry...

Ow! ond gw wedi gorwedd,
Ni chyfyd i'r byd o'r bedd;
Ni welir neb o waelod
Annedd y dyfnfedd yn dod;
Nid a gw, wedi gorwedd,
I'w dy byth o waelod bedd.
Pwy drwy drais, - pa daer ryw dro
A ddihangawdd o bridd ango?
Pa gadarn, pwy a gododd?
pwy o'r ffau, pa w a ffodd?
Er gwaedd a dagrau gweddwon,
A gawr brudd hyd ysgar bron,
Er galar anghymharawl,
Briw a chw, i'w dwyn heb dawl,
Er wylo'n hidl afonydd
O ddagrau yn rhydau rhydd,
Er hiraeth, aml aeth a loes,
Cwynaw hyd at dranc einioes,
Er tywallt dagrau tawel
Nes gwneuthur, trwy gur, heb ge,
Y llygaid cannaid fel cyrn,
A gwisgo cnawd ac esgyrn,
Ie, er rhoddi arian,
Neu ri' y gwlith o aur gla, -
I'w le a'i fan drigiannol
Ni ddaw neb o'r bedd yn o.

Y dyn pan e ar elawr
A'i droi i lwch daear lawr,
Iach unwaith, iach ganwaith, gwir,
Hwnnw eilwaith byth ni welir.
Ni yrr yn o air i neb,
Ow, eto ni rydd ateb.
Canu'n iach, bellach, am byth
I'w deulu wna'r gw dilyth;
Gwag mwy fydd bob dydd ei dy,
Ei aelwyd ef a'i wely.
Mae'n pydru, darfu y daith,
O'r amdo ni cheir ymdaith.
Och le! mwyach ni chlywir
Air, un, o hwn, byr na hir.
Ar unwaith hed yr einioes,
Adwedd o'r dyfnfedd nid oes.
Ail ei dosbarth i darth dwl
Ac ymaith a fel cwmwl.
Diau pan dde angau loes,
Ni ddaw i un ddwy einioes.
Dwg dylaith bob iaith o'r byd
Trwy ei gorwynt i'r gweryd;
Yn wa i'r ddaear ydd aeth
Adlais pob rhyw genhedlaeth...

Ymerawdwr, llywiwr llon,
A garia euraid goron,
Ni ddeil ddim, pan dde ei ddydd,
Mwy na brwyn ma y bronnydd,
E dawdd mal y diddim us
Rhwng breichiau'r angau brochus;
Ni rydd y bedd i'w urdd barch
Mwy na mwydion ma madarch.
Fe genfydd y clochydd clau,
Tra bydd yn torri beddau,
Esgyrn rhai fu'n gedyrn gynt
A gwawr sych, oernych, arnynt,
A'r cnawd fu'n wisg i'w gwisgaw
A godir hwnt gyda rhaw...
Y cribddeiliwr, rheibiwr hyll,
Yn ei fawrchwant fu erchyll,
Yn gorthrymu y truan,
Trybaeddu a gwasgu'r gwan,
Ac yn ei fa dygn a fu
Am y wlad yn ymledu,
Mynd tros bawb mewn trais a ba,
Rheibio, ewino'n anwar,
Ac hefyd gwancio'r cyfan
O'r byd, ar ei hyd, i'w ran;
Ni wna ddaioni i neb,
O'i us ni roddai oseb;
Ond dyma ben gyrfa'r gw,
Uthr a thramaith orthrymwr;
Daeth i lawr, mae'n awr mewn hedd,
Dan garreg fud yn gorwedd...

A'n wyw y fenyw fwynwych,
Oedd ddiflin i drin y drych,
A'i phryd a'i glendyd fel gla
Rosynnau eres anian.
Y pryfed sydd yn profi
Ei thegwch a'i harddwch hi...
Ei gwallt hi oedd fel gwellt aur,
Ail i wiail o loywaur,
Rhyw ardd oedd, rhyw iraidd wig,
Aur-sidan yn drwsiedig,
A drid yn fodrwyau
O wiw blethiad, clymiad clau:
Ond y bedd a ddodai ben
Manwl ar falchder meinwen;
Yr awr hon, is cloeon clau,
Drewant, yr holl fodrwyau.
Pryfed drwyddo a redant
Heb ri'n awr, a'i lwybro wna;
Gyrrant yn llu mewn gorwib
Eu llwybrau crai, lle bu'r crib...
Derfydd parch mewn arch, mae'n wir,
Yno, ei o ni welir;
Ni pharcha'r bedd, annedd ddig,
Fwynwych aur fwy na cherrig.
Ti'r bedd sydd yn trybaeddu
Pob iach gyfeillach a fu,
A medraist dorri modrwy
Dan gymar, a'u hysgar hwy
Fu'n annwyl, o fewn einioes,
Yn bur i'w cred heb air croes;
Darfu yr hoffter dirfawr
'N y cryd mwll, a'r cariad mawr.
Aeth cyfeillion, wiwlon wedd,
I minnau i'r lom annedd;
Och, ofid! mwy ni chefais
Weld eu lliw, clywed eu llais.

Rhyfedd y cymysgedd mawr,
Och, a geir yn eich gorawr.
Gorwedd blith-draphlith heb drefn,
Wedd odrist, yn llwyr ddidrefn,
Ac edrych yma'n gydradd
Mae'r uchel a'r isel radd.
Yr ymerawdwr, gw gwych,
Oddi ar ei orsedd orwych,
O'i uchafiaeth daeth y dyn
Hyd at y gwael gardotyn;
Mor isel, mor dawel daeth
A hwnnw, nid oes gwahaniaeth.
Mawr a bach sy 'mro y bedd,
Y doeth a'r annoeth unwedd,
Y cyfoethog, enwog un,
Gw y geiniog, a'r gwannun.
O'r achul faban rhychwant
Yno i'r cu henwr cant.
Ac ail i ei ddeiliaid gwa
Yw brenin yn y braenar;
Gwa, eiddil, y gorweddant,
'R un ty, 'r un gwely a ga...

Caf fod, ryw ddiwrnod a ddaw,
Mor ddiystyr, mor ddistaw;
Maes 'law, fe braw y corff brau,
Chwerwaf ing, awch eirf angau;
Cyn hir, fe brofir er braw
Ddialedd trwm ei ddwylaw;
Fe baid hon, y galon gu,
A'i hawch lem, a dychlamu,
Clywir y corff claear, cu,
A'r enaid yn ymrannu;
A llinynnau llon anian
Trwy un loes yn torri'n la;
Yna daw, mewn distaw do,
I'r golau'r holl ddirgelion.

O wyll fedd, diddiwedd wyd,
Digon iti nis dygwyd;
Er Abel fawr ei obaith,
W da, aeth gyntaf i'r daith,
Myrddiynau, rif dafnau'r don,
Gladdwyd yn dy goluddion.
Dy enw yw Bwytawr dynion,
Wyt wancus, arswydus so;
Diddig daeth pawb, rhaid addef,
Ers chwe mil i'th grombil gref.
Nid yw'th wanc mawr, i'r awr hon
Yn tagu i ddweud 'digon';
Dy ddidor lef yw hefyd
'Moes, moes', drwy bob oes o'r byd;
Dy enau certh nid yw'n cau -
Mae ynot le i minnau...