Index: Hedd Wyn (Ellis Evans) (1887-1917)

Rhyfel

Author: Hedd Wyn (Ellis Evans) (1887-1917)

Contributed by: David Wood

Gwae fi fy myw mewn oes mor ddreng,
  A Duw ar drai ar orwel pell;
O'i ôl mae dyn, yn deyrn a gwreng,
  Yn codi ei awdurdod hell.

Pan deimlodd fyned ymaith Dduw
  Cyfododd gledd i ladd ei frawd;
Mae sw+n yr ymladd ar ein clyw,
  A'i gysgod ar fythynnod tlawd.

Mae'r hen delynau genid gynt
  Ynghrog ar gangau'r helyg draw,
A gwaedd y bechgyn lond y gwynt,
  A'u gwaed yn gymysg efo'r glaw.