Index: John Blackwell (Alun) 1797-1840

Cathl i'r Eos

Author: John Blackwell (Alun) 1797-1840

Contributed by: David Wood

Pan guddio nos ein daear gu
 O dan ei du adenydd
Y clywir dy delori mwyn,
 A cho y llwyn yn llonydd;
Ac os bydd pigyn dan dy fron
 Yn peri i'th galon guro,
Ni wnei, nes torro'r wawrddydd hael,
 Ond canu, a gadael iddo.

A thebyg it yw'r feinir wa
 Sydd gymar gwell na gemau:
Er cilio haul a hulio bro
 A miloedd o gymylau,
Pan dawo holl gysurwyr dydd,
 Hi lyna yn ffyddlonaf;
Yn nyfnder nos o boen a thrais
 Y dyry lais felysaf.

Er dichon fod ei chalon wan
 Yn delwi dan y dulid,
Ni chwyna, i flino'i hannwyl rai,
 Ei gwe a guddia'i gofid;
Ni pheidia'i cha trwy ddunos faith,
 Nes gweled gobaith golau
Yn t'wynnu, megis llygad aur,
 Trwy bur amrantau'r borau.