Index: John Ceiriog Hughes

Bardd yn ei Awen

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Price

ALAW, - Bardd yn ei Awen.

Mae llawer eraill o ddulliau yn bod ar y mesur hwn, ond nid wyf yn alluog, oddiwrth yr engreifftiau sydd gennyf, i roi barn nac opiniwn pa un o'r amryw fathau yw y mwyaf dewisol. Y mae y dn yn ddigon ystwyth ac ufudd, modd bynnag, i addasu ei hun at y cyfan. Efallai

Nad oes faws na dwys fesur
O un baich i hen dn bur,

mwy nag i awen.


Mae Bardd i ddod ryw ddydd,
A brenin-fardd ein bryniau fydd,
   Fe ddaw i Gymru ln;
Ei wlad a glyw ei lef,
A ni a phawb a'i hoffwn ef,
   Pan gwyd pen gawr y gn;
Fe aiff i ddwyfol fan,
   Yn nghiliau dwfn hen galon dyn:
Am Hedd fe gn o hyd,
Fod angel Hedd yn hel ynghyd,
   Enwadau 'r byd yn un.

Fe ddaw y Bardd i'r byd,
A'i gn i ben, O! gwyn eu byd
   Y dorf a wl y dydd;
Pwy wl y bore gwyn,
Ac heulwen deg cyflawniad hyn,
   Y fath gyfundeb fydd!
Daw bardd i fysg ein plant,
   I daro tant yn natur dyn;
Am Hedd fe gn o hyd,
Fod angel Hedd yn hel ynghyd
   Enwadau 'r byd yn un.