Index: John Ceiriog Hughes

Dychweliad y Cymro i'w Wlad ei Hun

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Price


O Hinsawdd i hinsawdd mi grwydrais yn hir,
   O rewdir y Gogledd i Itali dlos:
Am danat ti Walia, ar fr ac ar dir,
   Hiraethais y dydd a breuddwydiais y nos.
Cyfeiriais fy nghamrau i'r ardal hoff hon,
   Ar gopa Clawdd Offa gosodais fy nhraed;
Daeth awel y mynydd fel gwin i fy mron,
   A golwg ar Gymru gynhesodd fy ngwaed,
   A golwg ar Gymru gynhesodd ngwaed.

Ar dywod yr anial bu l fy nau droed,
   Mi deithiais yn oerfel a phoethder yr hin;
O'r fro lle nas tyfodd glaswelltyn erioed,
   I wledydd y ml a gwinllanoedd y gwin;
Yng Nghymru parhaodd fy nghalon o hyd,
   Anwylach a harddach oedd hen Walia wen;
Mi groesais y mr i eithafoedd y byd:
   Ond croesais yr Hafren i orffwys fy mhen,
   Yng nghartref fy nhadau gorffwysaf fy mhen.