Index: John Ceiriog Hughes

Maes Crogen Bore Tranoeth

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Price

Ar y ffordd rhwng y Waun a Glynceiriog, y mae ty fferm mawr, o'r enw Crogen Iddon. Bu brwydr dost yn yr ardal hon yn 1164, rhwng y Cymry, tan arweiniad Owen Gwynedd, a Harri II. Y mae l ei wersyll mewn amryw fannau ar yr Orsedd Wen, Bwrdd y Brenin - ac ar ran o'r mynydd perthynol i'r amaethdy y'm ganwyd ac y'm magwyd i.

ALAW, - Y Fwyalchen.


Y frwydr aeth trosodd o'r diwedd,
  A baeddwyd y gelyn yn llwyr;
A'r ser edrychasant ar Wynedd,
  A'r bore ddilynodd yr hwyr.
'R oedd yno ieuenctid yn gorwedd,
  Am sefyll tros Wynedd yn bur -
Yn fore daeth mamau a gwragedd,
  I chwilio am feibion a gwyr.

Fe ganai mwyalchen er hynny,
  Mewn derwen ar lannerch y gd;
Tra 'r coedydd a'r gwrychoedd yn lledu,
  Eu breichiau tros filwyr ein gwlad.
Gorweddai gwr ieuanc yn welw,
  Fe drengodd bachgennyn gerllaw;
Tra i dad wrth ei ochor yn farw,
  A'i gleddyf yn fyw yn ei law.

Gan frodyr, chwiorydd, a mamau,
  Fe gasglwyd y meirwon ynghyd;
Agorwyd y ffos ac fe 'i cauwyd,
  Ond canai 'r Fwyalchen o hyd.
Bu brwydyr Maes Crogen yn chwerw,
  Gwyn fyd yr aderyn nas gwyr
Am alar y byw am y meirw,
  Y bore ddilynodd yr hwyr.