Index: John Ceiriog Hughes

Y Ferch o'r Scer

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Price

Dywedir fod Merch y Scer yn ddarpar gwraig i'r telynor am rai blynyddau, ond gan iddo trwy ryw ddamwain golli ei olwg, fe berswadiwyd y llances gan ei pherthynasau a chan ei theimladau ei hun i roi pen ar y garwriaeth. Gwnaed y dn gwynfanus a phrydferth hon gan y telynor i arllwys allan ei siomedigaeth a'i ofid.

ALAW, - Y Ferch o'r Scer.

'R wyf yn cysgu mewn dallineb
  Ganol dydd a chanol nos;
Gan freuddwydio gweled gwyneb
  Lleuad wen a seren dlos.
Tybio gweld fy mam fy hunan -
  Gweld yr haul yn danbaid dr;
Gweld fy hun yn rhoddi cusan
   I fy chwaer a Merch y Scer.

Gwresog ydyw'r haul gwyneblon,
  Oer, ond anwyl, ydyw 'r ser;
Gwres oer felly yn fy nghalon
  Br adgofion Merch y Scer.
Mae fy mam a'm chwaer yn dirion,
  Yn rhoi popeth yn fy llaw;
Merch y Scer sy 'n torri 'm calon,
  Merch y Scer sy 'n cadw draw.

Cariad sydd fel pren canghennog,
  Pwy na chara Dduw a dyn?
Cangen fechan orflodeuog
  Ydyw cariad mab a mun.
O! 'r wy'n diolch ar fy ngliniau,
  Am y cariad pur di-ball;
Cariad chwaer sy 'n cuddio beiau -
  Cariad mam sy'n caru 'r dall.