Index: John Ceiriog Hughes

Yn Ynys Mon Fe Safai Gwr

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Price

ALAW - "Ymdaith y Mwnc."

Yn Ynys Mn fe safai gw+r
Ym min y nos ar fin y traeth;
Fe welai long draw ar y dw+r,
   A'i hannerch ar yr eigion wnaeth:-
  Dos a gwel fy machgen gwiw,
  Dos a sibrwd yn ei glyw
     Yn iaith ddinam
     Ei anwyl fam,
  A dywed fod ei dad yn fyw.
Ymwl gyda 'm plentyn, a dwed fod ei dad,
  Yn edrych yn fynych dros wyneb y lli.
O! chwydder dy hwyliau gan chwaon o'th wlad,
  A thyner bo'r awel lle bynnag 'r ei di.
     Dos tros y don,
      Cei henffych well,
     Dwed yno'n llon
      Wrth fachgen sydd bell,
Fod Gwalia flodeuog yn moli'r un Duw,
Ac iaith ei gyndadau yn iach ac yn fyw.

   Fod ywen ddu yn hardd uwchben
     Y garreg ls lle cwsg ei fam,
   Ac fod ei dad a'i farf yn wen,
     Yn grwm ei war, a byr ei gam;
  Fod y pistyll eto 'n gry,
  Fod yr afon fel y bu,
      Ar wely gln
      O raian mn,
  Yn sisial tn wrth ddrws y ty+.
Ymwl gyda 'm plentyn, a dwed fod ei dad,
  Yn edrych yn fynych dros wyneb y lli.
O! chwydder dy hwyliau gan chwaon o'th wlad,
  A thyner bo'r awel lle bynnag 'r ei di.
      Dos tros y don,
        Cei henffych well,
      Dwed yno 'n llon
        Wrth fachgen sydd bell,
Fod Gwalia flodeuog yn moli 'r un Duw,
Ac iaith ei gyndadau yn iach ac yn fyw.

     Fod ganddo chwaer ar ddelw 'i fam,
      Sydd yn parhau i'w garu ef,
     Sy 'n llawenhau wrth feddwl am
      Gael eto gwrdd yn nef y nef.
  Fod ei wlad heb weld ei hail
  Am glysni teg a glesni dail;
        A dal wrth ben
        Ei Gymru wen
  Mae awel nef a melyn haul.
Ymwl gyda 'm plentyn, a dwed fod ei dad,
  Yn edrych yn fynych dros wyneb y lli.
O! chwydder dy hwyliau gan chwaon o'th wlad
  A thyner bo 'r awel lle bynnag 'r ei di.
        Dos tros y don,
         Cei henffych well,
        Dwed yno 'n llon
         Wrth fachgen sydd bell,
Fod Gwalia flodeuog yn moli 'r un Duw,
Ac iaith ei gyndadau yn iach ac yn fyw.