Index: Alafon (Owen Griffith Owen) (1847-1916)

Nos o Haf

Author: Alafon (Owen Griffith Owen) (1847-1916)

Contributed by: David Wood

O, falmaidd hafaid hwyr,
Distawodd byd yn llwyr
  I wrando'th suon di.
Yn grwydrol chwa lesga i gwsg
Dan swyn aroglau rhos a mwsg,
  A huno bron mae sw+n y lli.

Swil adar cudd y gwair a'r y+d,
Eu seiniau hwy sydd swyn a hud
  O dan dy esmwyth adain di.
Na thorred sain, O dyner nos,
Ar ysgafn hun Awrora dlos;
  Rhy fyr, rhy fyr ei chyntun hi!

O, dawel nos o haf,
Dy falm lonyddo'r claf,
  Dy suon leddfo'i loes.
Na wyped cwsg y gweithiwr blin -
Y cwsg a w+yr dy rywiog rin -
  Ar fore dydd mor fer dy oes!