Index: Alafon (Owen Griffith Owen) (1847-1916)

Yr Hen Fron 'r Erw

Author: Alafon (Owen Griffith Owen) (1847-1916)

Contributed by: David Wood

Bychan oedd yr Hen Fron 'r Erw,
   Eiddil, crwm;
Cludodd trwy ei fywyd chwerw
   Faich oedd drwm.
Dyna'i enw ar ei dyddyn,
   'Cramen sl':
Ni fu'r perchen ddiwedd blwyddyn
   Heb ei dl.

Codai'n fore, gweithiai'n galed
   Hyd yr hwyr;
Ni chadd llawer fwyd cyn saled,
   Nef a'i gw+yr.
Am y rhent a'r mn ofynion
   Cofiai fyth;
Ofnai weld cyn hir 'ryw ddynion'
   Wrth ei nyth.

Ef, o bawb a welai huan
   Mawr y nef,
Oedd y dinod waelaf druan
   Ganddo ef.
Anair i'w anifail roddai
   Yn y ffair:
Pob canmoliaeth a ddifoddai
   Gyda'i air.

Ar ei gorff 'r oedd l y teithio
   Hyd y tir;
Ar ei ddwylo l y gweithio,
   Oedd, yn glir.
Iddo beth fuasai fyned
   Mn i Went,
Os y gallai ef, oedd hyned,
   Hel y rhent?

Mynd i'r capel, er y blinder,
   Fynnai ef;
Ac ni chlywid sw+n gerwinder
   Yn ei lef.
Hen bererin hoff Bron 'r Erw!
   Mae'n beth syn,
Prin mae'n cofio am y berw
   Erbyn hyn.