Index: R. Silyn Roberts (1871-1930)

Cysur Atgof

Author: R. Silyn Roberts (1871-1930)

Contributed by: David Wood

Yng nghanol dwndwr anfad gwlad y glo
  Mae imi hiraeth am Eryri wen,
  Yr Wyddfa fawr a'i chrib yng nglas y nen
A'r bwthyn gwyn a'r mwsog ar ei do.
Mi welaf borffor rug ar fryniau'r fro
  A rhedyn hydref yntau'n euraid len;
O'm lludded pe cawn arnynt bwyso 'mhen
Diflannai fy nhrallodion o fy ngho.
Cawn orffwys a breuddwydio am y daith,
  Y more serch yn ardal Peris Sant,
   Hyd lwybrau'r gwyllt glogwyni yn y gwynt,
Dan gysgod llaes y Lliwedd llwm a llaith:
  Yr aros dan y gromlech yn y nant
   A'r oslef swynol glywais yno gynt.