Index: Songs

Anodd Ymadael

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Mewn bwthyn diaddurn yn ymyl y nant
Eisteddai gwraig weddw yng nghanol ei phlant;
Ar ieuaf ofynnodd wrth weld ei thristad
Maer nos wedi dyfod ond ble mae fy nhad?

Fe redodd un arall gwyneblon a thlws,
Iw ddisgwyl ef adref ar garreg y drws;
Fe welodd yr hwyrddydd yn cuddio y wlad
A thorrodd ei galon wrth ddisgwyl ei dad.

Y se+r a gyfodent mor hardd ag erioed,
A gwenai y lleuad drwy ganol y coed;
Ar fam a ddywedodd, Maeth dad yn y nef
Ffordd acw, fy mhlentyn  ffordd acw mae ef.

Mewn bwthyn diaddurn yn ymyl y nant,
Ymddiried ir Nefoedd maer weddw ai phlant;
Ni fedd yr holl gread un plentyn a wad
Fod byd anweledig, os collodd ei dad.