Index: Songs

Bendith Ar Ei Ben

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Ar D’wysog gwlad y bryniau,
	O boed i’r nefoedd wen,
Roi iddo gyda choron,
	Ei bendith ar ei ben!
Pan syrthio’r aurwialen
	Pan elo un i’r nef,
Y nef a ddalio i fyny,
	Ei law frenhinol ef.

Ei faner ef fo uchaf
	Ar goedwig fyw y mo+r!
A’i liniau ef fo isaf,
	Wrth orseddfainc yr Io+r!
Drychafer gorsedd Prydain,
	Yn nghariad Duw a dyn,
Yn agos at orseddfainc,
	Y Brenin Mawr ei Hun!