Index: songs

Bryniau Aur Fy Ngwlad

Author: Dyfed (1850-1923)

Contributed by: David Wood


Ardderchog byramidiau,
 Gogoniant Cymru lān;
Cyfoethog o drysorau
 Yw bryniau gwlad y gān;
Mae pennaf olud daear
 Yn griddfan am ryddhad,
O dan glogwyni hawddgar
 Hen fryniau aur fy ngwlad.

Edliwiodd llawer gelyn,
 Bod Cymru fach yn dlawd;
A thaflwyd llawer poeryn
 I'w gwyneb gyda gwawd;
Ond ar y gelyn hwnnw,
 Dychwelyd mae'r sarhad;
A'i ragfarn sydd yn marw
 Ar fryniau aur fy ngwlad.

Mynyddau Cymru lonydd
 Sydd yn cyfodi'n awr,
I roddi arddurn newydd
 Ar goron Prydain Fawr;
Ni raid ysbeilio'r estron
 O'i gyfoeth na'i fwynhad,
Mae yn yr ymyl ddigon
 Ym mryniau aur fy ngwlad.