Index: Songs

Bugail Yr Hafod

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Pan oeddwn in fugail yn Hafod y Rhyd,
Ar defaid yn dyfod ir gwair ar iraidd y+d;
Tan goeden gysgodol mor ddedwydd own i
Yn cysgu, yn cysgu yn ymyl trwyn fy nghi:
	Gwelaf a welaf,
	A+f fan y fynnaf,
	Yno mae fy nhaglon
	Efo hen gyfoedion
	Yn mwynhau
	Y meysydd ar dolydd
	Ar hafddydd ar ei hyd.

Pan oeddwn i gartref, fy mhennaf fwynhad
Oedd naddu a naddu ar aelwyd glyd fy nhad;
Tram chwaer efoi hosan, a mam efor carth
Yn nyddu, yn nyddu ar garreg la+n y barth.
	Dened a ddeno,
	Anian dyn yno,
	Hedaf yn fy afiaeth
	Ar adenydd hiraeth
	Ir hen dy+,
	Gla+n gynnes dirodres
	Adewais yn fy ngwlad.

Maer wennol yn crwydro oi hannedd ddilyth,
Ond dychwel wnar wennol yn o+l iw hannwyl nyth
A chrwydro wnawn ninnau yn mhell ar ein hynt,
Gan gofior hen gartref chwareuem ynddo gynt.
	Pwyso mae adfyd,
	Chwerwi mae bywyd,
	Chwerwed ef a chwerwo,
	Melus ydyw cofio
	Annedd wen,
	Dan heulwen yr awen
	A wena arnom byth.