Index: Songs

Cadair Idris

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Bu+m innau地 rhodianna yn Nyffryn Llangollen,
	Yn dringo y mynydd i Gaer Dinas Bra+n.
Yn edrych i fyny at Gynwyd a Chorwen,
	A mynydd Rhiwabon yn deifio gan da+n.
Mi a welais la+n ddyfroedd, aberoedd y Berwyn,
	A da ardal Dyfrdwy ar aswy a de;
Ond mi welais la+n fwthyn, nis gwn i beth wedyn,
	Nis gallwn i weled dim byd ond efe.

Disgynnais o池 Castell, a chroesais yr afon,
	Fel curai fy nghalon anghofiaf fi byth;
Ac fel heb yn wybod i知 traed ar fy union,
	At dy+ Jenny Jones ymgyfeiriais yn syth.
Ac er iddi eistedd ymysg ei chwiorydd,
	A段 thad wrth ei hochor yn siarad a+ mi,
Gyda段 brad o池 tu arall, nis gwn i mo池 herwydd,
	Nis gallwn i weled neb byw ond hyhi.

Yn eglwys Llangollen tra池 clychau yn canu,
	Os aethum yn wirion mi wn pwy a知 gwnaeth;
Unasom a地 gilydd byth byth i wahanu,
	Yn dlawd neu地 gyfoethog, yn well neu yn waeth.
Mae地 dda gennyf bobpeth, 地 enwedig fy hunan,
	Mae Jenny yn gwybod yn well na myfi;
Mae yn dda gennyf ganu, mae地 dda gennyf arian,
	Ond nis gallaf garu dim byd heblaw hi.