Index: Songs

Calon Lān

Author: Unknown

Contributed by: David Wood


Nid wy'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na'i berlau mān;
Gofyn rwyf am galon hapus,
Calon onest, calon lān.

Cytgan:
Calon lān yn llawn daioni,
Tecach yw na'r lili dlos;
'Does ond calon lān all ganu,
Canu'r dydd a chanu'r nos.

Pe dymunwn olud bydol
Chwim adenydd iddo sydd;
Golud calon lān, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Esgyn ar adenydd cān
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad
Roddi imi galon lān.


Amrywiolion cyffredin:
Cytgan, 2: Dim ond calon lān all ganu
Ail bennill, 2: Hedyn buan ganddo sydd
Trydydd pennill, 2: Gwyd i'r nef ar edyn cān