Index: Songs

Codiad Yr Hedydd

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Clyw! Clyw! Foreuol glod,
O! fwyned yw’r defnynnau’n dod,
	O wynfa la+n i lawr.
Ai ma+n ddefnynnau ca+n,
Aneirif lu ryw dyrfa la+n,
Ddihangodd gyda’r wawr?
Mud yw’r awel ar y waun,
A brig y grug, yn esmwyth gry+n:
Gwrando mae yr aber gain,
Ac yn y brwyn ymguddia’i hun:
Mor nefol serchol ydyw’r sain,
Sy’n dod i swyno dyn.

Cwyd, cwyd ehedydd, cwyd,
O le i le ar aden lwyd.
	Yn uwch, yn uwch o hyd:
Ca+n, ca+n dy nodau cu,
A dos yn nes at lawen lu
	Adawodd boen y byd.
Canu mae, a’r byd a glyw
Ei alaw lon o uchel le:
	Cyfyd hiraeth dynolryw,
A ôl ei lais i froydd ne’:
Yn nes at Ddydd, yn nes at Dduw
	I fyny fel efe!