Index: Songs

Dyma gariad fel y moroedd

Author: William Rees (Gwilym Hiraethog), 1802-1883 (1, 2); William Williams, Pantycelyn, 1717-1791 (3)

Contributed by: David Wood

Ebeneser (T. J. Williams)

Dyma gariad fel y moroedd,
Tosturiaethau fel y lli;
Tíwysog Bywyd pur yn marw,
Marw i brynuín bywyd ni;
Pwy all beidio ‚ chofio amdano?
Pwy all beidio ‚ chanuír glod?
Dyma gariad na ‚ín angof
Tra bo nefoedd wen yn bod.

Ar Galfaria yr ymrwygodd
Holl ffynhonnauír dyfnder mawr;
Torrodd holl argaeauír nefoedd
Oedd yn gyfan hyd yn awr;
Gras a chariad megis dilyw
Yn ymdywallt yma ínghyd,
A chyfiawnder pur a heddwch
Yn cusanu euog fyd.

O ddyfnderoedd o ddoethineb!
O ddyfnderoedd maith o ras!
O ddirgelion anchwiliadwy,
Bythol uwch eu chwilio i maes!
Mae seraffiaid nef yn edrych
Gyda syndod bob yr un
Ar ddyfnderoedd cariad dwyfol Ė
Duw yn marw dros y dyn!