Index: Songs

Eryri Wen

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Eryri Wen, Frenhines bur,
	Daearol Ferch y ne',
Mewn awyr las ac wybren glir,
	Ac yn dy sanctaidd le.
Yn fab y mynydd hwn ym gwnaed,
	I dy ofni er erioed;
Mae ta+n yn rhedeg trwy fy ngwaed,
	Pan safwyf wrth dy droed!

Oth gylch mae cestyll cedyrn mawr,
	Yn mynd yn friwsion ma+n;
Oth gylch mae twrf tymhestloedd gawr,
	Yn rhuou gaeaf ga+n.
Ond dyma gastell gododd Duw,
	Ag eira ar ei ben,
I Annibyniaeth Cymru fyw
	Am byth, Eryri Wen.