Index: Songs

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid

Author: Samuel Jonathan Griffith (Morswyn) (1850-1893)

Contributed by: David Wood

In Memoriam (Caradog Roberts)

Arglwydd Iesu, arwain f’enaid
At y Graig sydd uwch na mi,
Craig safadwy mewn tymhestloedd,
Craig a ddeil yng ngrym y lli;
Llechu wnaf yng Nghraig yr Oesoedd,
Deued dilyw, deued tân,
A phan chwalo’r greadigaeth,
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.

Pan fo creigiau’r byd yn rhwygo
Yn rhyferthwy’r farn a ddaw,
Stormydd creulon arna i’n curo –
Cedyrn fyrdd o’m cylch mewn braw,
Craig yr Oesoedd ddeil pryd hynny,
Yn y dyfroedd, yn y tân:
Draw ar gefnfor tragwyddoldeb
Craig yr Oesoedd fydd fy nghân.