Index: Songs

Merch Y Melinydd

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Os yw fy annwyl gariad,
	Yn caru dwy neu dair;
Ac yn eu cadw地 foddlon,
	Bob marchnad a phob ffair;
O peidied yntau feddwl
	Fod hynny地 boen i mi,
坦 wyf fi mor rhydd ag yntau,
	I garu dau neu dri.

単hrioda段 ddim eleni,
	Chwedleua段 ddim a neb;
Twyllodrus iawn yw meibion
	A fedrant ddweyd yn deg.
Po deced bo nhwy地 gwedyd,
	O, gwaetha段 gyd y daw;
Llawenydd pob merch ifanc
	Yw dewis ar ei llaw.

Os oes rhyw dair neu bedair
	Yn hoff ohono ef;
Mae gennyf innau bedwar
	Ar bymtheg yn y dref:
Ond nhw sy地 gweyd fel yma,
	A nhw sy地 gweyd fel hyn;
奪 wyf fi ond gwenu arnynt,
	A dal fy serch yn dyn.

Fe we+d fy mod yn euog,
	Oherwydd gwrid fy moch;
Os gwrida ef yn welw,
	Mi wrida innau地 goch.
A gwedaf yn ei wyneb,
	A gwyneb dewr pob dyn;
Llawenydd 溺erch Melinydd,
	Yw caru dim ond un.