Index: Songs

Cyn llunioír byd, cyn lleduír nefoedd wen

Author: Peter Jones (Pedr Fardd) (1775-1845)

Contributed by: David Wood

Navarre (Salmydd Genefa)

Cyn llunioír byd, cyn lleduír nefoedd wen,
Cyn gosod haul, na lloer, na sÍr uwchben,
Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor Tri yn Un
I achub gwael golledig euog ddyn.

Trysorwyd gras, ryw annherfynol stŰr,
Yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf iír mŰr;
A rhedeg wnaeth bendithion arfaeth ddrud,
Fel afon gref lifeiriol dros y byd.

Maeír utgorn mawr yn seinioín awr i ni
Ollyngdod llawn trwyír Iawn ar Galfari:
Mawl ym mhob iaith trwyír ddaear faith a fydd,
Am angauír groes, aír gwaed aín rhoes yn rhydd.