Index: Songs

Ar fr tymhestlog teithio 'rwyf

Author: Evan Evans (Ieuan Glan Geirionydd) (1795-1855)

Contributed by: David Wood

Penmachno (T. Hopkin Evans)

Ar fr tymhestlog teithio rwyf
I fyd sydd well i fyw,
Gan wenu ar ei stormydd oll 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Drwy leoedd geirwon, enbyd iawn,
A rhwystrau o bob rhyw,
Ym dygwyd eisoes ar fy nhaith 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Er cael fy nhaflu o don i don,
Nes ofni bron cael byw,
Dihangol ydwyf hyd yn hyn 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

Ac os oes stormydd mwy yn l,
Ynghadw gan fy Nuw,
Wynebaf arnynt oll yn hy 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

A phan fou hymchwydd yn cryfhau,
Fy angor, sicr yw;
Dof yn ddiogel trwyddynt oll 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.

I mewn ir porthladd tawel clyd,
O sw+n y storm ai chlyw,
Y caf fynediad llon ryw ddydd 
Fy Nhad sydd wrth y llyw.