Index: Songs

Serch Hudol

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Serch hudol swyn,
Syn llanwr llwyn,
Pan fo myrdd o adar mwyn,
Yn canu yn y coed.
Mae anian oll yn canu nghyd,
D oes dim yn fyddar nac yn fud,
Mae mwy o fiwsig yn y byd,
Na thybiodd dyn erioed:
Coraur Wynfa wen,
A ganant byth heb ddod i ben,
Maer delyn aur gan deulur nen,
Yng ngwyddfod Duw ei hun!
Mae ca+n yn hedeg ar ei hynt,
Yn sw+n y mo+r a llais y gwynt,
Bu se+r yn boren canu gynt,
Paham na chana dyn?

Serch hudol yw,
Pob peth syn byw,
Yn y nef a daear Duw:
	Or haul syn llosgi fry,
Ir pryfyn ta+n, yr hwn a roed,
I rodior clawdd a gwraidd y coed,
I olau ar y llwybr troed,
	Syn arwain i dy dy+.
Hardd yw llun a lliw,
Pob peth a ddaeth o ddwylo Duw,
I bler a+ llygad dyn nad yw,
	Yng ngw+ydd y tlws ar cain?
Prydferthwch sydd yn llanwr nef,
A phob crëadur grëodd Ef,
Or eryr ar ei aden gref,
	Ir dryw sydd yn y drain!